Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1985-69".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1984-12-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1985-69
Jaargang 1985
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Uitlevering
Onderwerp Arbitrage
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming New York
Publicatiedatum 1985-05-10
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 69
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1984
Systematisch nummer 38
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000176