Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1985-141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1985-07-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1985-141
Jaargang 1985
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1985-10-30
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 141
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1985
Systematisch nummer 27
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000066