Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-1985 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1985-102".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1985-06-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1985-102
Jaargang 1985
Onderwerp Belasting
Onderwerp Douane
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Schengen
Publicatiedatum 1985-07-08
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 102
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1985
Systematisch nummer 14
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000058