Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1984-149".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1973-10-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1984-149
Jaargang 1984
Onderwerp Personen- en familierecht
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Rechtshulp
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1984-12-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 149
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1973
Systematisch nummer 40
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002379