Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1984-145".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1965-11-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1984-145
Jaargang 1984
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1984-12-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 145
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1965
Systematisch nummer 34
Systematisch volgnummer 11
Taal nl
Titel Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004235