Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-12-1984 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1984-142".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1958-04-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1984-142
Jaargang 1984
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Personen- en familierecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1984-12-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 142
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1958
Systematisch nummer 58
Systematisch volgnummer 15
Taal nl
Titel Verdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen jegens kinderen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 006847