Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-05-1983 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1983-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1982-12-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1983-83
Jaargang 1983
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Onderwerp Milieu
Onderwerp Scheepvaart
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Montego-Bay
Publicatiedatum 1983-05-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 83
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1982
Systematisch nummer 52
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, met bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000493