Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-1983 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1983-117".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1971-02-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1983-117
Jaargang 1983
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1983-07-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 117
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1971
Systematisch nummer 66
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de erkenning en de ten uitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, met Aanvullend Protocol
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002721