Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-1982 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1982-41".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1982-02-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1982-41
Jaargang 1982
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Belgrado
Publicatiedatum 1982-04-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 41
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1982
Systematisch nummer 3
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000404