Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-1982 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1982-112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1965-11-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1982-112
Jaargang 1982
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1982-07-26
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 112
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1965
Systematisch nummer 34
Systematisch volgnummer 10
Taal nl
Titel Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004235