Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1981-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1973-10-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1981-21
Jaargang 1981
Onderwerp Personen- en familierecht
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Rechtshulp
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1981-02-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 21
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1973
Systematisch nummer 40
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002379