Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-02-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1981-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1956-10-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1981-18
Jaargang 1981
Onderwerp Personen- en familierecht
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1981-02-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 18
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1956
Systematisch nummer 28
Systematisch volgnummer 12
Taal nl
Titel Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008454