Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1981-144".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1978-07-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1981-144
Jaargang 1981
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Onderwijs
Onderwerp Scheepvaart
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Londen
Publicatiedatum 1981-07-03
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 144
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1978
Systematisch nummer 44
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, met Bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000913