Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-1981 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1981-108".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1907-10-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1981-108
Jaargang 1981
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1981-05-20
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 108
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1907
Systematisch nummer 15
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verklaring nopens het verbod om projectielen en ontplofbare stoffen uit ballons te werpen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003328