Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1980-60".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1979-09-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1980-60
Jaargang 1980
Onderwerp Milieu
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Flora en fauna
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bern
Publicatiedatum 1980-05-06
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 60
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1979
Systematisch nummer 37
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa, met Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000756