Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-03-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1980-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1971-07-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1980-39
Jaargang 1980
Onderwerp Eigendom, intellectuele en industriële
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1980-03-13
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 39
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1971
Systematisch nummer 67
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Herziene Berner Conventie van 9 september 1886 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, met Aanhangsel
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002784