Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1980-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1976-11-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1980-23
Jaargang 1980
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Scheepvaart
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Londen
Publicatiedatum 1980-03-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 23
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1976
Systematisch nummer 64
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001656