Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1980-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1979-04-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1980-19
Jaargang 1980
Onderwerp Douane
Onderwerp Economische samenwerking
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1980-02-15
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 19
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1979
Systematisch nummer 47
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst inzake technische belemmeringen in het handelsverkeer, met Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000788