Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-09-1980 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1980-147".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1980-09-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1980-147
Jaargang 1980
Onderwerp Cultuur
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 1980-09-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 147
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1980
Systematisch nummer 26
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de Nederlandse Taalunie
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000675