Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-1979 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1979-116".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1979-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1979-116
Jaargang 1979
Onderwerp Milieu
Onderwerp Nucleaire samenwerking
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Parijs
Publicatiedatum 1979-07-31
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 116
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1979
Systematisch nummer 16
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende een overeenkomst inzake de eventuele terugzending van het na opwerking van bestraalde reactorbrandstof resterend radioactief afval
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 000852