Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-1979 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1979-111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1971-02-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1979-111
Jaargang 1979
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1979-07-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 111
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1971
Systematisch nummer 66
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de erkenning en de ten uitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, met Aanvullend Protocol
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002721