Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-03-1977 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1977-42".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1959-08-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1977-42
Jaargang 1977
Onderwerp Privileges en immuniteiten
Onderwerp Militair
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bonn
Publicatiedatum 1977-03-09
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 42
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1959
Systematisch nummer 54
Systematisch volgnummer 6
Taal nl
Titel Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO-Verdrag nopens de rechtspositie der krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten, met Protocol van ondertekening
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008833