Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-1977 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1977-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1968-06-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1977-15
Jaargang 1977
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Rechtshulp
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Londen
Publicatiedatum 1977-02-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 15
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1968
Systematisch nummer 32
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Europese Overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003137