Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-1976 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1976-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1976-04-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1976-58
Jaargang 1976
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1976-05-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 58
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1976
Systematisch nummer 8
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de overdracht van het beheer en het onderhoud van de Duitse militaire begraafplaats te IJsselsteijn
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 001715