Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-08-1976 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1976-120".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1967-06-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1976-120
Jaargang 1976
Onderwerp Landbouw en visserij
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Londen
Publicatiedatum 1976-08-02
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 120
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1967
Systematisch nummer 63
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Verdrag inzake de uitoefening van de visserij op de Noordatlantische Oceaan, met Bijlagen en Aanhangsel
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003522