Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-1975 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1975-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1973-03-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1975-23
Jaargang 1975
Onderwerp Milieu
Onderwerp Flora en fauna
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Washington
Publicatiedatum 1975-02-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 23
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1973
Systematisch nummer 50
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (met Bijlagen)
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002537