Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-1974 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1974-35".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1968-11-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1974-35
Jaargang 1974
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Wegverkeer
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Wenen
Publicatiedatum 1974-03-15
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 35
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1968
Systematisch nummer 63
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake het wegverkeer, met Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003178