Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-03-1974 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1974-32".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1973-09-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1974-32
Jaargang 1974
Onderwerp Nationaliteit
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Mensenrechten
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Bern
Publicatiedatum 1974-03-12
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 32
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1973
Systematisch nummer 27
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst inzake beperking van het aantal gevallen van staatloosheid
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002446