Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-1974 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1974-129".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1964-10-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1974-129
Jaargang 1974
Onderwerp Douane
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 1974-07-25
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 129
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1964
Systematisch nummer 53
Systematisch volgnummer 2
Taal nl
Titel Drieëntwintigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten, met Bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004324