Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-08-1973 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1973-130".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1972-11-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1973-130
Jaargang 1973
Onderwerp Sociale Zekerheid
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Rabat
Publicatiedatum 1973-08-31
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 130
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1972
Systematisch nummer 50
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002690