Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-08-1973 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1973-109".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1944-12-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1973-109
Jaargang 1973
Onderwerp Luchtvaart
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Chicago
Publicatiedatum 1973-08-02
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 109
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1944
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 5
Taal nl
Titel Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 006580