Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-05-1972 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1972-49".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1970-10-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1972-49
Jaargang 1972
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Scheepvaart
Onderwerp Arbeid
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1972-05-02
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 49
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1970
Systematisch nummer 79
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de huisvesting van de bemanning aan boord van schepen (aanvullende bepalingen), 1970 (Verdrag Nr. 133 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfenvijftigste zitting)
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002989