Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-1971 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1971-62".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1961-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1971-62
Jaargang 1971
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1971-04-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 62
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1961
Systematisch nummer 57
Systematisch volgnummer 7
Taal nl
Titel Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 009052