Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-1971 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1971-61".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1961-10-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1971-61
Jaargang 1971
Onderwerp Burgerlijke stand
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1971-04-14
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 61
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1961
Systematisch nummer 56
Systematisch volgnummer 9
Taal nl
Titel Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten, met bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 009051