Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-1970 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1970-31".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1956-06-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1970-31
Jaargang 1970
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Rechtshulp
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming New York
Publicatiedatum 1970-02-23
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 31
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1956
Systematisch nummer 61
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007715