Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-1970 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1970-197".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1969-11-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1970-197
Jaargang 1970
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Milieu
Onderwerp Scheepvaart
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 1970-11-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 197
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1969
Systematisch nummer 66
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Internationaal Verdrag inzake optreden in volle zee bij ongevallen die verontreiniging door olie kunnen veroorzaken, met Bijlage
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003095