Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-1970 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1970-192".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1970-10-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1970-192
Jaargang 1970
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 1970-11-17
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 192
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1970
Systematisch nummer 46
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing, met Protocol
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002981