Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-09-1970 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1970-155".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1970-06-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1970-155
Jaargang 1970
Onderwerp Milieu
Onderwerp Flora en fauna
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 1970-09-17
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 155
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1970
Systematisch nummer 33
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg op het gebied van de jacht en de vogelbescherming
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002934