Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-1969 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1969-99".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1966-12-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1969-99
Jaargang 1969
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming New York
Publicatiedatum 1969-07-16
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 99
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1966
Systematisch nummer 60
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, met Facultatief Protocol
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008294