Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-03-1969 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1969-37".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1969-02-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1969-37
Jaargang 1969
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1969-03-11
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 37
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1969
Systematisch nummer 3
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen, met Protocol
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002894