Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-1968 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1968-54".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1967-06-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1968-54
Jaargang 1968
Onderwerp Landbouw en visserij
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Londen
Publicatiedatum 1968-05-07
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 54
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1967
Systematisch nummer 63
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake de uitoefening van de visserij op de Noordatlantische Oceaan, met Bijlagen en Aanhangsel
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003522