Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-1968 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1968-5".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1966-01-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1968-5
Jaargang 1968
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1968-01-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 5
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1966
Systematisch nummer 1
Systematisch volgnummer 3
Taal nl
Titel Aanvullende Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, ondertekend te Kopenhagen op 20 februari 1957
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003647