Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-09-1968 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1968-116".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1907-10-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1968-116
Jaargang 1968
Onderwerp Gerechtshoven, Internationale
Onderwerp Arbitrage
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1968-09-24
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 116
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1907
Systematisch nummer 2
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003316