Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-04-1967 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1967-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1956-10-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1967-33
Jaargang 1967
Onderwerp Personen- en familierecht
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1967-04-04
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 33
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1956
Systematisch nummer 28
Systematisch volgnummer 7
Taal nl
Titel Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 008454