Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-09-1967 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1967-127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1949-08-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1967-127
Jaargang 1967
Onderwerp Instellingen en organisaties
Onderwerp Mensenrechten
Onderwerp Militair
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Genève
Publicatiedatum 1967-09-13
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 127
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1949
Systematisch nummer 18
Systematisch volgnummer 6
Taal nl
Titel Verdrag van Genève voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 007148