Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-02-1966 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1966-91".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1965-11-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1966-91
Jaargang 1966
Onderwerp Rechtshulp
Onderwerp Burgerlijk procesrecht
Onderwerp Instellingen en organisaties
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1966-02-10
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 91
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1965
Systematisch nummer 34
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verdrag inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 004235