Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-1966 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1966-301".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1966-12-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1966-301
Jaargang 1966
Onderwerp Belasting
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming s-Gravenhage
Publicatiedatum 1966-12-30
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 301
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Verdrag
Systematisch jaar 1966
Systematisch nummer 43
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Aanvullend Verdrag tot wijziging en aanvulling van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het vaststellen van regelen voor wederzijdse administratieve hulp met betrekking tot belastingen van inkomsten en van vermogen, ondertekend te Helsinki op 29 maart 1954
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003720