Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-1966 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1966-269".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1966-11-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1966-269
Jaargang 1966
Onderwerp Douane
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 1966-12-27
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 269
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1966
Systematisch nummer 37
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Negenentwintigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten, met Bijlagen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 003710