Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-1966 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1966-233".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1899-07-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1966-233
Jaargang 1966
Onderwerp Wapens
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1966-11-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 233
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1899
Systematisch nummer 6
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verklaring houdende verbod tot beziging van kogels die zich in het menselijk lichaam gemakkelijk uitzetten of vervormen, zoals kogels met harde mantel waarvan de mantel niet geheel de kern dekt of van kervingen voorzien is
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002423