Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-11-1966 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-1966-231".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 1899-07-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-1966-231
Jaargang 1966
Onderwerp Militair
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming 's-Gravenhage
Publicatiedatum 1966-11-01
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 231
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 1899
Systematisch nummer 4
Systematisch volgnummer 1
Taal nl
Titel Verklaring houdende verbod van het werpen van projectielen of ontplofbare stoffen uit ballons of op dergelijke nieuwe wijzen
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 002421